Oferta

MMK-Beton Sp. z o. o. wytwarza i oferuje klientom:

  • stabilizacje cementowe o wytrzymałościach między innymi Rm = 1,5 MPa, Rm = 2,5 MPa, Rm = 5,0 MPa,
  • podsypki cementowo – piaskowe – 1:4, 1:3 lub 1:2
  • betony towarowe o wytrzymałościach na ściskanie od C8/10 do C30/37 lub wyższych